Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Úvod Personál Kontakty Provoz Nástěnka Vzdělávací program Zápis do MŠ Zájmové aktivity Galerie Platby Jídelní lístek

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí bude probíhat
dne 11. dubna 2016

od 8.00 do 11.00 hodin a 12.00 do 16.00 hodin.


Vyzvednout žádosti o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání si můžete
od 29. 3.2016 v mateřské škole.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy. Při větším počtu žádostí přihlášených dětí než může ředitelka přijmout, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií, pro přijímání dětí zveřejněných v mateřské škole, s přihlédnutím k místu trvalého bydliště v Teplicích.


Předpokládaný počet volných míst: 16


Dokumenty potřebné k řízení o přijetí dítěte

  1. Žádost o přijetí- formulář řádně vyplněný.
  2. Vyplněné vyjádření dětského lékaře.
  3. Rodný list dítěte.
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria stanovená pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.Kritéria

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8.2016
3 let věku.

 

 5

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8.2016
4 let věku.

 

10

Okolnosti zvláštního zřetele

Přihlédnutí k trvalému pobytu v obci Teplice.

 5

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2016/2017 sourozenec dítěte.

 

 5

Celodenní docházka do MŠ.

 5

Sociální potřebnost dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace/ osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení/.

 

 5

Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se přihlédne k věku dítěte s tím,
že budou upřednostněny děti věkově starší.