Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana

Asistent pedagoga, školní asistent:
Sciranková Leona

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Pověřenec GDPR
Poskytovatelem činnosti zabezpečení ochrany osobních údajů je Statutární město Teplice.
Za poskytovatele bude činnost pověřenec GDPR vykonávat

Ing. Petr Mareš
mares@teplice.cz

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Den s barvičkou- červená

V úterý 26. 9.2023 proběhne ve školce "Červený- kamarádský den". Kamarád, kamarád, to je ten koho mám rád... poznáváme se, usmíváme se, pomáháme si, zpíváme si, hrajeme si. Tento den přijdeme do školky v červeném oblečení nebo s doplňkem. Rodiče, požádáme Vás o spolupráci: malé děti nakreslí spolu s rodiči svého kamaráda (hračka, zvířátko, plyšák, kamarád). Větší děti kreslí kamaráda a zamyslí se: Jaký je můj kamarád? Povypráví nám ke svému obrázku. Děkujeme za spolupráci.

Začínáme -Pramínek

Pěvecký sbor dětí mateřských škol probíhá každou středu v Domě kultury Teplice (dopoledne) pro přihlášené děti. Rodiče, požádáme Vás v tento den o oblečení do města + 13.- Kč na oplatku. Děkujeme.

Nabídka zájmové činnosti pro děti

Vážení rodiče, ve vstupní hale školy (na dveřích) najdete informace a nabídku zájmové činnosti pro děti na tento školní rok. Na konkrétní zájmové činnosti se zapište u p. učitelek ve své třídě. Děkujeme.

Divadlo pro děti

Divadlo pro děti Lenčiny zpívánky zahraje dětem pohádku "Podzimní svačinka" o neposedné koze. V úterý 12. září 2023, dopoledne. Těšíme se.

Schůzka rodičů

Datum konání: 7. 9.2023 (ČT) od 15.30 hodin pro nově přijaté děti, od 16.00 hodin informace k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku (15.30 hodin), kde budou veškeré informace k provozu školy, k adaptaci dětí na školku a individuální rozhovor na třídách. Od 16.00 hodin pro rodiče "předškoláků" informace a dotazy k povinnému předškolnímu vzdělávání. Schůzka je pouze pro rodiče. Děkujeme za pochopení.

Začátek školního roku - povinné předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, dovoluji si připomenout povinnost ohledně nástupu dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Docházka je pro děti povinná od 8.00- 12.00 hodin. Těšíme se na společné zážitky. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy a kolektiv MŠ.

Přivítání v novém školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti, od 1. září (4. září) se na vás opět těšíme u nás v mateřské škole, kde na děti čekají paní učitelky a spousta nových kamarádů. Po vstupu do budovy školy najdete (na dveřích) seznamy dětí, rozdělení do Oranžové a Žluté třídy. Paní učitelky jsou vám plně k dispozici zodpovědět vaše otázky, předat informace. Začátek docházky do školy je pro dítě a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Jak dítěti pomoci? * Pobyt (příchod do 8.00 hodin) dítěte první den ve školce nejdéle do 10.00 hodin. Postupné prodlužování pobytu konzultují s vámi paní učitelky. * Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí, když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. * Přibalte oblíbeného plyšového mazlíčka dítěte. * Používejte stejné rituály (stejný čas příchodu, odchodu, rozloučení se). * Rozlučte se krátce, ujistěte své dítě kdy se vrátíte. * Do prostor MŠ máte kdykoli přístup po osobní domluvě s paní učitelkou. * Vyzdvihněte pěkné zážitky ze školky, pochvalte, motivujte. * Věnujte pozornost a svůj čas aktuálním informacím na webových stránkách a na nástěnkách, pro hladký start do nového školního roku. ** Budeme držet palce a dětem přejeme žádné slzičky a plnou třídu kamarádů. Kolektiv MŠ

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace podle ustanoveni § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení s § 6 ods. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024 a to takto: měsíční výše úplaty činí 596,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (vyvěšeno dne 1. 6.2023/usnesení RM č. 0299/23)

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
(vyvěšeno 8.12.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
(vyvěšeno 8.12.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

Úspěchy dětí

Dopraváček 2023

6. ročník akce Dopraváček pro mateřské školy. Děti se umístily na krásném 2. místě!! Gratulujeme!!

Olympiáda mateřských škol v roce 2023

Naši předškoláci se umístili ve školním kole olympiády na 3. místě. Postoupili jsme do okresního kola, kde jsme si vysoutěžili krásné 2. místo. Velká gratulace všem.

Výtvarná soutěž v roce 2022

Děti se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Vysoutěžily si krásná dvě 1. místa v okrese a 1. místo v kraji. Jsou to "šikulky".

~ Projekty ~

„Všestranné učení hrou pro předškoláky“

(registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019882), podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III.

Zobrazit (soubor PDF)
Zobrazit (soubor PDF)
Školní projekt „MEZI NÁMI (MEZIGENERAČNĚ)“
školní rok 2021/2022

Naše mateřská škola se tento rok 2021/2022 zapojila do programu „PŘEČTI“.

V tomto programu máme svojí pohádkovou čtecí babičku, která bude pravidelně docházet a číst dětem pohádku, příběh při odpočívání.

Babičce je naše školka blízká srdcem, což velmi potěší.

Projekt "Kolegiální podpora v síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)
Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com