Mateřská škola

Moskevské nám. 1994, Teplice

Upozornění

Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4.2021 (1. fáze rozvolňování ve školách) se do naší mateřské školy vrátí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci) a děti (ve věku 3-5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (potvrzení od zaměstnavatele). Další informace naleznete na stránkách v nástěnce. Děkujeme za spolupráci. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (8.4.2021)

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
M. Gorkého 1265, 434 01 Most
e-mail: tyser@seznam.cz
IČO: 68288620

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 se letošní zápis do mateřské školy uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Více informací a dokumenty k zápisu budou aktuální na stránkách školy (Zápis do MŚ ) dne 19. 4.2021. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na měsíc duben 2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Moskevské nám. 1994, Teplice, podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro měsíc duben 2021 takto: Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy v období od 1. 4. do 11. 4.2021 na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je úplata za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu 2021 poměrně snížena s ohledem na délku přerušení provozu MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu činí 377,- Kč. Takto stanovená úplata se vztahuje na děti IZS, které docházejí do MŠ v době jejího omezení provozu. Omezení provozu MŠ s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání je definováno v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (6. 4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (12. 4.2021)

Informace k provozu mateřské školy od 12. 4.2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna 2021 (1. fáze rozvolňování ve školách) se do naší mateřské školy vrátí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci) a děti (ve věku 3-5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz. Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS)ˇve skupinách maximálně 15 dětí. Děti v mateřské škole roušky nepoužívají. Účast na prezentačním vzdělávání je podmíněna negativním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr bude zajišťovat škola (viz. Informace k testování v MŠ). Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní (doložit certifikát o očkování), a těch, kterým od pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní (předložit potvrzení od lékaře). Omezuje se vstup třetích osob do budovy MŠ (tedy i Vás rodičů). Dejte dětem všechny potřebné věci do batohu, pro lepší přechod dítěte. Nezapomeňte na zabalenou roušku 1x pro dítě. Budeme trénovat samostatnost našich dětí. Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19, či v karanténě. Vážení rodiče, jestliže máte jakékoliv nejistoty, potřebujete více informací, obraťte se na nás. Do pátku 9.4.2021 Vás požádám o informaci, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ (telefonicky, e-mail). Těšíme se na Vás milé děti. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (8.4.2021)

Zajištění péče o děti (3- 5 let) zaměstnanců IZS od 12. 4.2021

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce dítěte doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Na děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Kategorie rodičů dětí, kteří vykonávají vybrané profese: * zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, * pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezentační vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, * pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, * zaměstnanci bezpečnostních sborů, * příslušníci ozbrojených sil. * zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, * zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, * zaměstnanci Úřadu práce České republiky, *zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, * zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Informace k testování v mateřské škole od 12. 4.2021

Jak bude návrat do školky vypadat? Školám je uložena povinnost preventivního testování dětí 2x týdně neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Testovací sady budou poskytnuty přímo ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (PO, ČT). U testování budou přítomni zákonní zástupci, případně osoba, která se prokáže, že jim byla pověřená. Není třeba se ničeho bát (pošimrání v nose). Manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá- výsledky jsou do 15 minut. Počítejte v tyto dny s časovou rezervou při příchodu do mateřské školy. Po testu s negativním výsledkem si převezmeme Vaše dítě do společných prostor školy. Děti (které mají povinné předškolní vzdělávání) a zákonný zástupce nesouhlasí s testem, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence. Materiály na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq a https://testování.edu.cz (informace pro rodiče).

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na měsíc březen 2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Moskevské nám. 1994, Teplice, podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů , a podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro měsíc březen 2021 takto: Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy v období od 1. 3.2021 do 31.3.2021 na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 poměrně snížena s ohledem na délku přerušení provozu mateřské školy. Úplata činí 0,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (31. 3.2021)

Domácí školka- distanční vzdělávání pro předškoláky

Milé děti, máme obrovskou radost, že jste se všichni, v rámci svých možností, zapojili do distančního vzdělávání a moc nás těší Vaše píle. Vidíme u každého z Vás, jak jste šikovní a správní předškoláci, kteří se chtějí vše naučit. Pochvala patří i rodičům za natočená videa, fotodokumentace, obrázky, obohacování vzdělávací nabídky. Za to Vám moc děkujeme a opatrujte se, kolektiv mateřské školy.

Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ

Dovolujeme si připomenout rodičům budoucích prvňáčků, že v měsíci dubnu budou probíhat zápisy dětí do 1. tříd. Termíny a informace o zápisu sledujte na spádové ZŠ. Jestliže uvažujete o odkladu školní docházky pro vaše dítě, nezprošťujete se povinnosti zápisu. Více na e-mail predskolacikaminek@volny.cz.

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet PO na rok 2021
(RM č. 0808/20, vyvěšeno dne 21. 12.2020)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2021-2023
(RM č. 0808/20, vyvěšeno dne 21. 12.2020)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Projekt "Kolegiální podporav síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

~ Projekty ~

Projekt „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
školní rok 2019/2020/2021

Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT.

Cílem je zapojit děti do pohybových aktivit a brát pohyb jako samozřejmou součást života. Vzbudit zájem dětí, procvičovat a zdokonalovat přirozené pohybové schopnosti, základy cvičení s nářadím a s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která budou děti provázet v rámci jednotlivých činností. Dopřejeme si radost při společných strávených chvílích.

Školní projekt „KNIHOBUDKA“
školní rok 2019/2020

Tento školní rok nám ve školce přibyla „KNIHOBUDKA“ v šatně dětí. Děti mají možnost si všechny knihy z „knihobudky“ půjčit, prohlédnout, odnést si domů a spolu s rodiči přečíst. Cílem „knihobudky“ je podporovat zájem našich dětí o knihy, časopisy, podporovat dětskou zvídavost a užít si chvilku s rodiči.

„Večer společné čtení, lepšího nic není.“

Budeme rádi, když Vám „knihobudka“ přinese potěšení. Součástí projektu je i čtení pohádky pro děti při odpočívání. Máme pohádkovou čtecí babičku, dědečka, maminku i tatínka. Děti jsou vždy nadšené z nové pohádky.

Máme rádi zvířata

V dubnu děti čeká poznávání rozmanitých druhů živých tvorů v jejich prostředí (domácí zvířata, život u rybníka). Předškoláci se učí rozhodovat o svých činnostech, udržet pozornost, soustředit se a získávat sebedůvěru před vstupem do školy.

Kreslíme si sluníčka

Až půjdete děti na procházku s rodiči, zastavte se u naší školičky. Samá žlutá sluníčka se tu na nás usmívají. Udělaly jste nám i kamarádům velikou radost. A čekáme na další a další...

Distanční vzdělávání předškoláků- pokusy

*Zvídavost, touha objevovat. * Pracovitost, dělat po nějakou dobu činnost (sázení, zalévání), která přináší užitek mně i ostatním.

Milé pozdravy od dětí

Máme ohromnou radost z vašich pozdravů do školky i pozdravů pro kamarády. K pozdravům se přidáváme a přejeme všem krásné a veselé Velikonoce.

Distanční vzdělávání - Žlutý den "týden"

Milé děti a rodiče, máme tu jaro a další barevný den naší školky, tentokrát ŽLUTÝ!! Proběhne v úterý 30. 3. 2021 (celý týden). Básnička : ŽLUTÁ Žlutý měsíc v noci září na nebi i na polštáři. Na louce je žluté kvítí, sluníčko, když krásně svítí. Připravily jsme si pro vás několik úkolů a hádanek, kterými si tento den zpříjemníte, i když bez vašich kamarádů. Protože žlutá barva je barva sluníčka, pokuste se vyrobit z čehokoliv nějaké krásné sluníčko, přineste ho k naší školce a na zábradlí ho připevněte (třeba provázkem). Nezapomeňte ho podepsat, abychom my i vaši kamarádi poznali, kdo s námi Žlutý den oslavil. Školka tak bude krásně vyzdobená a připravená vás opět brzy přivítat. Oblečte si na sebe cokoliv žlutého, se svým výtvorem se před školkou vyfoťte a pošlete nám foto. Dalším úkolem je zkrášlit chodník před MŠ vašimi kresbami. Můžete nakreslit křídami sluníčka, jarní obrázky, nebo velikonoční motivy. Fantazie je na vás. K tomu vám posíláme krátkou básničku, se kterou se vám bude lépe kreslit například to sluníčko - v příloze. Trochu protažení: zacvičte si Pozdrav slunci. Ten, kdo chodil na jógu to určitě zná, pro ostatní vkládáme obrázky.. A na závěr jedna veselá hádanka: která paní učitelka se skrývá za sluníčkem? :-D Doufáme, že si tento den báječně užijete a ve školce si o něm popovídáme. Přejeme vám krásné Velikonoce a hodně zdraví. Všechny paní učitelky.

Pozdrav ze školičky, pozdravy od dětí

Tak už můžete děti hádat, které pohádkové postavy jsou nakreslené na obrázku? Obrázek (kocour v botách, drak) z procházky do pohádkového lesa v Janáčkových sadech v Teplicích. Moc nás ve školce potěšily a jsme rády, že jste si procházku užili.

Distanční vzdělávání předškoláků

Galerie ctností: * Hrdost, když se mi to podaří. *Samostatnost, dokáži to sám. * Pracovitost, činnost, která mi přináší užitek. * Tvořivost, radost tvořit nové věci. * Nadšení, pozitivní náboj do života. * Zvídavost, touha objevovat. * Trpělivost, přijmout, že něco trvá déle. * Sebekázeň, má vnitřní disciplína.

Karneval + Bílý den

Tento den jsme si ve školce moc užili, nechyběl tanec, soutěže, promenáda masek, vyhlášení vítězů a vše bylo zakončeno sladkou tečkou - nanukem.

Projektový den - Padá vločka z nebe

Děti zábavnou formou zkoumaly vznik sněhové vločky, cvičily svou paměť, postřeh a hlavně si užily sněhové nadílky na naší zahradě.

Modrý den

Další den s barvičkou - děti přišly v modrém, celý den věnovaly této barvě.

Hrátky na sněhu

Konečně jsme se dočkali a můžeme se i v zimě pořádně vyřádit na naší zahradě!!

Daleko na severu...

S dětmi jsme se vydali až do Grónska a mooc jsme si to užili!!

Adventní čas ve školce

Vánoční přáníčka s pozdravem pro seniory do stacionáře vytvořili naši předškoláci na předškolní výchově, určitě se budou líbit. Ale matematické představy si také procvičili, tentokrát s knoflíky.

PF 2021

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku zdraví, štěstí a záplavu neutuchající naděje..., ředitelka Bc. Machová Lenka a celý kolektiv mateřské školy.

Advent

S dětmi jsme si povídali o adventním období, přečetli jsme si spoustu zajímavostí o vánočních tradicích a zvycích, některé jsme si i vyzkoušeli. Díky Stříbrnému dni jsme si na naší zahradě ozdobili stromeček nádhernými stříbrnými ozdobami, které děti s rodiči vyrobili.

Stříbrný den - Vánoce ve školce

Všichni jsme se neskutečně těšili na dárečky, a nakonec jsme se dočkali.. Vánoce v naší školce byly přesně takové, jaké mají být. Děkujeme, Ježíšku!!!

Z čeho máme radost?

Přikládáme krásná slova z organizace Senior Teplice, která nás velice potěšila. Naši předškoláci seniorům opět udělali radost a učí se do života, "co moje štědrost přinese ostatním".

Čert a Mikuláš u nás na návštěvě

Na tradiční mikulášskou nadílku jsme si letos počkali o 2 dny déle, ale i tak jsme si to na školní zahradě parádně užili! Ale ještě než nás čert s Mikulášem navštívili, tvořili jsme, řádili a namáhali naše hlavičky i uvnitř naší školky. Náramně se nám vše povedlo!

Podzimní skřítek- první projektový den ve školce

Děti spolu s rodiči vytvořili spoustu podzimních skřítků (Podzimníčka, Lesníčka, Podzimku, Skříťulku...), což nás všechny ve školce velice potěšilo. Skřítci nás prováděli celým hnědým dnem ve školce. Byl plný úkolů pro děti na téma podzimní příroda.

Co nám škodí a co prospívá

Poznáváme lidské tělo a společná práce nás baví.

Distanční výuka v mateřské škole

Máme velikou radost, i když se nemůžeme všichni sejít ve školce, máme i doma šikovné děti.

Co nám škodí a co prospívá

Pojďme si hrát (dechové cvičení, bublinková koupel ) a obrázkem poděkovat všem maminkám a tatínkům ve zdravotnictví.

Barevný podzim na školní zahradě

Tolik radosti z poznaného a zvládnutého (hrabání listí).

Barevný a pestrý podzim

Podzimní tvoření dětí s přírodninami.

Prostírání

Aby nám svačinka ve školce lépe chutnala.

Druhý den s barvičkou- oranžový den

Společně jsme si vydlabali dýni, učili se s lístky a užili si to s oranžovou barvou.

Divadlo O Jasněnce

Děti malují seniorům k svátku

Naše školka se zapojila do celorepublikového projektu MPSV "Děti malují seniorům k svátku" (1. 10.2020). Čekáme s netrpělivostí, jakou jsme udělali radost s přáníčky a s pozdravem pro všechny v organizaci.

První den s barvičkou - červená

Září je ve školce měsícem přátelství a kamarádství. Červený dárek pro kamaráda děti moc potěšil.

Ochutnávka jablíčka od Agátky

Děkujeme Agátce a jejím rodičům, že nám přinesli takovou dobrotu z vlastního sadu!

Divadlo v Pytli - 17. 9. 2020

I na naší zahradě se můžeme od srdce zasmát!

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com