Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
M. Gorkého 1265, 434 01 Most
e-mail: tyser@seznam.cz
IČO: 68288620

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana
Asistent pedagoga, školní asistent:
Sciranková Leona

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Prázdninový provoz 2021/2022

Od 1.8.2022- 31.8.2022 bude MŠ uzavřena. Od 1. 7.2022- 29. 7.2022 bude v MŠ prázdninový provoz. V této době zajištujeme volná místa pro děti, které mají uzavřenou svou MŠ. Provoz školy od 6.00- 16.00 hodin. Otevřeno máme pouze pro nahlášené děti. Úplata za prázdninový provoz: červenec 564,- Kč a srpen 0,- Kč. Děkujeme za spolupráci během roku a přejeme Vám krásné prázdniny a dovolenou. Bc. Machová Lenka a kolektiv školy.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2002 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2022/2023 a to takto: měsíční výše úplaty činí 565,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (7. 6.2022)

Pochvala pro šikovné "malíře"

Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Vysoutěžily si krásné dvě 1. místa v okrese a 1. místo v kraji. Zúčastnily se slavnostního předávání cen. Jsou to "šikulky". Moc jim blahopřejeme.

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022
( RM č. 0798/21, vyvěšeno 27.12.2021)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
2022-2024 (RM č. 0798/21, vyvěšeno 27.12.2021)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

~ Projekty ~

„Všestranné učení hrou pro předškoláky“

(registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019882), podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III.

Zobrazit (soubor PDF)
Zobrazit (soubor PDF)
Školní projekt „MEZI NÁMI (MEZIGENERAČNĚ)“
školní rok 2021/2022

Naše mateřská škola se tento rok 2021/2022 zapojila do programu „PŘEČTI“.

V tomto programu máme svojí pohádkovou čtecí babičku, která bude pravidelně docházet a číst dětem pohádku, příběh při odpočívání.

Babičce je naše školka blízká srdcem, což velmi potěší.

Projekt "Kolegiální podpora v síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

Poslední oslavenci tohoto školního roku

Gratulujeme!!

Výtvarné ocenění - Požární ochrana očima dětí

Přímo do školky si za naším vítězem došli, a diplomy za 1. místa předali, samotní páni hasiči. Byla to nepopsatelná radost, nejen vítězova. Ještě jednou gratulujeme a jsme pyšné!

Narozeninový den ve školce

Fotečky dětí

"Paní učitelko, vyfotíte nás? " To se nám to povedlo.

Teplický dopraváček 2022

Ještě pár fotek z deníku.

Školní výlet do Pohádkového lesa

To nejlepší na konec.. s dětmi jsme navštívili naučnou stezku Pohádkovým lesem v Hrobčicích.

Osvěžení v letních dnech

Na konci školního roku nesmí chybět sladká odměna z cukrárny!

Všestranné učení hrou pro předškoláky (projekt)

Naše školka realizuje projekt, který je podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III. Tablety jsou využívány dětmi k novým výukovým metodám s využitím informačních a komunikačních technologií. Využíváme při výuce předškoláků i prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi během dne. Děti si to užívají.

Krásný narozeninový den

Budoucí předškolačka.

Pasování školáků

A je to tuuu! Každý rok se na to těšíme a každý rok je to pro nás těžké. Pomalu se loučíme s další prima partou, teď již ŠKOLÁKŮ. Děkujeme za krásné roky!

Pramínek

Několik vzpomínek nejen na krásné procházky cestou za zpíváním, které mají děti tak rády!

Oslava dalších narozenin

Dopraváček Teplice

Děti se zúčastnily soutěže na dopravním hřišti v Proseticích, krásné 7. místo je nezlomilo a užily si to plnými doušky!

týDen dětí s FK Teplice

Přátelé FK Teplice měli u stadionu, pro děti s MŠ, zajištěny atrakce a pohybové hry. Užili jsme si krásné dopoledne.

týDen dětí s AGC

Středoškolské studentky předškolní pedagogiky z AGC si pro naše děti připravily zábavné dopoledne.

týDen dětí ve školce

V průběhu celého týdne děti soutěžily, radovaly se z dobrot, jiných maličkostí a dělaly radost nejen kamarádům, ale i nám...

Dopoledne s babičkou

Soutěž pro mateřské školy

Děti se zapojily do jarní soutěže "Vítáme jaro", které pořádal projekt MAP II Teplice. Děti vytvořily krásné sluníčkové venkovní aranžmá u nás na schodišti do MŠ a získaly jsme krásné 6. místo. Poděkování patří i Vám rodiče, za sluníčka vytvořená s dětmi doma. Děti si již užívají odměnu, didaktické pomůcky Příběh kapky vody a Přírodní prostředí.

S oslavami se roztrhl pytel!!

Hodně štěstí, zdraví......milá.....

Loučíme se s plaváním!

Slavíme stále!

Krásný narozeninový den.

Růžový den

Proč růžový? V neděli mají svátek naše maminky a babičky.

Projekt "Mezi námi (mezigeneračně)" - čarodějnické čtení

Naše mateřská škola se tento rok zapojila do programu "Přečti". V tomto programu máme svojí čtecí babičku, která dětem pravidelně čte pohádky, příběhy při odpočívání. Babičce je naše školka "blízká srdcem", což velmi potěší. Děkujeme.

My se čarodějnic nebojíme..

Užíváme si ve školce s "Malou čarodějnicí".

Hurá za kulturou!

Pohádka O Balynce, dobrém štěněti.

Slavíme rádi!

Krásný narozeninový den.

8. lekce plavání

7. lekce plavání

Jóga pro děti

Moc jsme si to užili, ale tááák rychle to uteklo.

Krásný narozeninový den

...děti si narozeninový den užily

Den s barvičkou- zelená (duben)

Co všechno umí moje ruce? Jakou práci dělám rád (a)? Setí osení.

Kouzelnické vystoupení

Velice nám udělalo radost vystoupení kouzelníka, který na svojí školku nezapomněl a úžasně pobavil naše děti. Děkujeme.

Pojďte s námi na led

Dnes se děti rozloučily s ledem. Byly jsme pochváleny za nasazení a výdrž.

6. lekce plavání

Ve vodě je prima.

Domácí zvířátka v Oranžové třídě

... aneb máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst...

Plaváčci 4. a 5. lekce

Plavání si užíváme, vody se už nebojíme.

Žlutý jarní den (březen)

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, neméně potom všem učitelkám, a také paní Kovářové, za nádhernou jarní výzdobu naší školky. Žlutý den se opravdu vydařil. Potěšte se pohledem na fotografie s námi.

Naše "Zlatíčka" -poděkování

Milé ohlédnutí a poděkování od "staroušků" ze Stacionáře v Proboštově.

Bruslíme i ve čtyřech

Jééé, kde jsou hrazdičky?

O odpadech s nejmenšími

Děti si užily hravé dopoledne se zaměřením na problematiku odpadů.. a jak třídily!

Svátkový den

Den plný ovoce a úsměvů.

Návštěva knihovny v Teplicích

Děti se seznámily s knihovnou pro mládež, kde byl připraven program.

Plaveme rádi

Velká pochvala od "plavčic" pro naše děti.

Mezinárodní den žen ve školce

Děvčátka si den užila. Náš milý "gentleman" dal všem holčičkám Žluté třídy krásnou květinku, kterou sám vytvořil.

Hurá do školy!

Předškoláci navštívili ZŠ Na Stínadlech.

Oranžová třída slaví

Krásný narozeninový den!

Oslava ve Žluté třídě

Popřáli jsme kamarádovi...hodně štěstí a zdraví!

Šikulky na hodině bruslení

Hrátky ve vodě

Soutěž Požární ochrana dětí a mládeže 2022

Děti se zúčastnily základního kola vyhlášené soutěže a tyto obrázky byly předány do kola okresního. Dětem se téma velice líbilo a kreslily "náročný úkol pro hasiče". Vyhlašovatelem soutěže je SH ČMS.

Karneval u nás ve školce

Děti si užily karneval plný nových her a soutěží. Bylo to krásné!

Dortová novinka!

Krásný narozeninový den...

Hrátky na ledu

Bruslení 2. lekce

Slavíme rádi!

Olympiáda ve Žluté třídě

Děti si vyzkoušely, jaké to je, soutěžit na Olympiádě a byly za to patřičně odměněny.

Divadlo v MŠ

Jak si pejsek spletl lék s lentilkou

Pojďte s námi na led

Bruslení pro děti, 1. lekce.

Bílý sněhulákový den

Tentokrát s bílou barvou prožily děti den plný zábavy.

Další oslavenkyně..

Projektový den ve výuce - "Učení, které nás baví"

Nejen předškoláci zapojili svou fantazii, ale stavěli, zkoušeli, tvořili a zkoumali. Užili si báječné dopoledne zaměřené na polytechnické vzdělávání a nové techniky výtvarné činnosti. Učili se kreativně a samostatně myslet, objevovat nové věci pomocí polytechnických stavebnic. Projektový den děti obohatil o zajímavé zkušenosti (Šablony III).

Experimentování a pokusy s vodou

... voda, sníh, led

Hodně štěstí, zdraví....

My tři králové jdeme k Vám...

PF 2022

Do nového roku Vám přejeme nejen zdraví, štěstí a spokojenost, ale také i záplavu důvodů k radosti... Ředitelka Machová Lenka a celý kolektiv mateřské školy.

Dárečky pro dědečky a babičky

Stalo se tradicí obdarovat na Vánoce staroušky v stacionáři v Proboštově. Udělali jsme jim obrovskou radost pomocí dětského přání se vzkazem a malého dárku. Všem mockrát děkujeme za krásné dárky.

Co to cinká, co to zvoní

S nadšením si děti zazpívaly koledy, poděkovaly Ježíškovi a rozbalily dárky, které jim nadělil. Bylo to krásné!

Vánoční tradice

Děti si užily vánoční tradice a spolu prožily nadšení, laskavost a ochotu.

Čtvrtý den s barvičkou, tentokrát zlatá

Adventní čas ve školce si Vaše "zlatíčka" užívají s vánočními tradicemi. Děkujeme za krásný, zlatě ozdobený strom a milé "zvonkové" odpovědi (Co Vám udělalo v poslední době radost?)... rozzářené oči dětí.

Krásný narozeninový den

Praxe v naší školce

Děti s naší praktikantkou se rozhodně nenudí..

Mikulášská nadílka

Trocha strachu, ale především zábavy a radosti nám přinesli čert, Mikuláš a anděl.

Hnědý čokoládový den

Nejen hnědé oblečení, ale také spousta čokolády nám zpestřili tento den!

Jóga pro děti

Zábavné hry, průpravná cvičení, poučné příběhy a relaxaci si užíváme na plno, cvičení je príííma.

S oslavami se roztrhl pytel :-)

Krásný narozeninový den.

Další oslavenec na řadě..

Já se dnes mám.

Slavíme v Oranžové třídě

Oranžový, dýňový, týden v Oranžové třídě

1. projektový den - Halloween

Děti přišly ve strašidelných kostýmech a společně si užily hry s bubáky a strašidly ve třídách, herně i školní zahradě.

A další oslava v naší Žluté třídě

Děvčátka se dnes musela o narozeninovou židli podělit.

Návštěva z AGC

Studentky předškolní pedagogiky ze SŠ AGC nám připravily krásné podzimní dopoledne plné zábavných úkolů. Děkujeme!

Ve školce je pořád prima

Poznáváme nové kamarády ve školce.

Oslava narozenin

Červený den

Děti přišly do školky v červeném a přinesly něco, co by mohlo být v košíčku Červené Karkulky.

Sportovní dopoledne pro předškoláky

FK Teplice si připravil pro předškolní děti sportovní dopoledne formou hravých disciplín, které děti moc bavily. Podívaly se jak trénují tepličtí fotbalisté a samy si pak na teplickém fotbalovém stadionu zahrály fotbal.

Bublinková show

Děti měly možnost sledovat tvorbu bublin všech velikostí!

Slavíme narozeniny

Narozeninový den

První den ve školce - Žlutá třída

První seznamování s kamarády a prostředím školky.

Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com