Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

Upozornění

Seznam přijatých dětí do mateřské školy Kamínek od 1. 9.2024 (školní rok 2024/2025)

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito čísly: 70 přijímá se, 44 přijímá se, 81 přijímá se, 54 přijímá se, 15 přijímá se, 74 přijímá se, 6 přijímá se, 13 přijímá se, 21 přijímá se, 3 přijímá se, 79 přijímá se, 34 přijímá se, 65 přijímá se, 69 přijímá se, 49 přijímá se, 68 přijímá se, 36 přijímá se. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (vyvěšeno 6. 6.2024 v 10.00 hodin)

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Tesařová Eva

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana

Asistent pedagoga, školní asistent:
Sciranková Leona

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Pověřenec GDPR
Poskytovatelem činnosti zabezpečení ochrany osobních údajů je Statutární město Teplice.
Za poskytovatele bude činnost pověřenec GDPR vykonávat

Ing. Petr Mareš
mares@teplice.cz

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Den s barvičkou- duhová

Ve čtvrtek 27.6.2024 si děti užijí neobvyklou cestu vláčkem Humboldt /pořádá VISIT Teplice/. Využijeme komentované prohlídky pro děti o našem městě. Čeká nás lázeňská oplatka. Odjezd po 9.00 hodině. Příjezd do 11.45 hodin. S sebou dětem zabalte do batohu: pití, igelitový sáček, pláštěnku, papírové kapesníčky a čepici proti slunci. Děti oblékněte do pohodlného oblečení dle počasí. Výlet bude pro děti hrazen z projektu Radostné poznávání hrou (OP JAK, Šablony pro MŠ). Děkujeme.

Blahopřejeme všem zúčastněným

Naši předškoláci se zúčastnili Olympiády MŠ a Dopraváčku 2024. Vybojovali si dva krát krásné 6. místo. Gratulujeme :-).

Plavání dětí- změna

Vážení rodiče, dne 6. 6.2024 nebude hodina plavání pro děti. Většina dětí se účastní Dopraváčku 2024. Náhradní hodina (poslední, desátá) bude přesunuta na čtvrtek 13. 6.2024. Děkujeme.

Den dětí - oslava v MŠ

V pátek 31. června 2024 oslavíme ve školce DEN DĚTÍ. Během dopoledne budou pro děti připraveny na školní zahradě hry a soutěže, které si užijeme. Na konci nás čeká sladké odměna. Těšíme se :-).

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025

Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace podle změny (1.1.2024) ustanovení § 123 odst. 4. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty v MŠ zřizovatel na období roku 2024/2025 a to takto: měsíční výše úplaty činí 650,- Kč. (Č.j.: MŠ-Tep/51/4/2024/ŘMŠ, Usnesení RM č. 0155/24). Vyvěšeno 27. 5.2024, Bc. Machová Lenka, ředitelka školy.

Pasování předškoláků na školáky

V úterý 11. června 2024 se slavnostně rozloučíme s budoucími školáky. Začátek slavnosti v 10.00 hodin na zahradě mateřské školy. Pro děti vystoupí Divadlo Krabice, které je součástí pasování předškoláků. Rodiče, prarodiče předškoláků jsou vítáni.

Naučný seminář pro děti

V pátek 7. 6.2024 se můžeme těšit na naučný seminář "Malý včelař" na ukázkový úl se včelami, přehled včelařských pomůcek, stádia vývoje včel a tvořivý koutek pro děti. Seminář bude pro děti hrazen z projektu Radostné poznávání hrou (OP JAK, Šablony pro MŠ).

Teplický dopraváček 2024

Ve čtvrtek 6. 6.2024 se 5 našich předškoláků zúčastní Teplického dopraváčku 2024. Soutěž se uskuteční v Proseticích na dopravním hřišti, kde děti porovnají, formou soutěže, své získané znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Informace pro rodiče dostane 6 předškoláků + 1 náhradník od pí. učitelky Bc. Zemanové. Děkujeme za spolupráci a těšíme se.

Den s barvičkou- květinová

Milé maminky a babičky, ve středu 22. května 2024 proběhne ve školce "Květinový den". Proč květinový? Tento den je pro Vás (Den matek). Připravili jsme pro Vás spolu s dětmi "kavárnu" otevřenou od 15.30 hodin. V kavárně Vás čeká: * kávička (čaj) + dobrota od dětí, * fotokoutek, * výtvarná dílnička, * chvilka klidu strávená se svou ratolestí. Maminky, babičky, máte se na co těšit. Spolu si tento den srdečně užijte. Těšíme se na Vás. Vaše děti a kolektiv MŠ.

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ v měsících červenec a srpen 2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává MŠ Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace, oznamuje zákonným zástupcům, že v souladu s ustanovením § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla, že bude z organizačních důvodů přerušen provoz mateřské školy v době od 1. 8.2024 do 31. 8.2024 (projednáno se zřizovatelem Usnesení RM č. 0097/24). Vyvěšeno dne 26. 2.2024, Bc. Machová Lenka, ředitelka školy.

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024
(vyvěšeno 22.12.2023)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
(vyvěšeno 22.12.2023)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

Úspěchy dětí

Dopraváček 2023

6. ročník akce Dopraváček pro mateřské školy. Děti se umístily na krásném 2. místě!! Gratulujeme!!

Olympiáda mateřských škol v roce 2023

Naši předškoláci se umístili ve školním kole olympiády na 3. místě. Postoupili jsme do okresního kola, kde jsme si vysoutěžili krásné 2. místo. Velká gratulace všem.

Výtvarná soutěž v roce 2022

Děti se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Vysoutěžily si krásná dvě 1. místa v okrese a 1. místo v kraji. Jsou to "šikulky".

Pasování našich milých předškoláků na školáky

Včelař

Do školky k nám přišla milá návštěva - včelky i s panem včelařem. Tolik jsme se toho dozvěděli o těchto neuvěřitelných stvořeních a dokonce jsme ochutnali med, moc děkujeme!

Dopraváček

Společně s dalšími 10 MŠ jsme se zúčastnili akce Teplický dopraváček, nesmírně jsme si to užili a obsadili krásné 6. místo. Dopravní situace už nás nevystraší! Gratulujeme!

Výtvarná soutěž

Děti se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Kačenka si vysoutěžila krásné 1. místo v okrese a 2. místo v kraji. Zúčastnila se slavnostního předávání cen u hasičů. Moc ji blahopřejeme, šikulka :-).

Den dětí - oranžová třída

Děti si v pátek užily svůj den, na připravených stanovištích trpělivě vyzkoušely všechny disciplíny.

Den dětí - žlutá třída

Děti si v pátek užily svůj den, na připravených stanovištích trpělivě vyzkoušely všechny disciplíny.

8. a 9. lekce plavání

Odpoledne pro maminy

Pro naše maminky si děti připravily krásné odpoledne - upekly jim muffiny, naučily se písničky a básničky a společně pak mohly tvořit dle vlastní fantazie u stolečků - náhrdelník, srdíčko, kytičku. Nakonec se spolu mohly vyfotit v našem fotokoutku. Děkujeme všem za podporu jejich práce.

Hudební dopoledne

Děti měly možnost poslechnout si hru na kytaru a flétnu a společně si také zatančit na nejznámější lidové písně.

Skákací hrad

Při zápisu do školky si nejen naše děti užily radovánky na školní zahradě.

Narozeniny a další oslavy

7. lekce plavání

Účast na olympiádě MŠ

Naše děti se zúčastnily olympiády MŠ a obsadily krásné 6. místo, gratulujeme!

5., 6. lekce plavání

Zájmová aktivita v MŠ

Povídálek- logopedické chvilky pro předškolní děti.

Zájmová aktivita v MŠ

Jóga pro děti- zábavné hry, průpravná cvičení, relaxace... paní "jógovou" :-) máme moc rádi

Narozeninový den ve školce

Řádění čarodějnic..

V kostýmech i bez, všichni jsme si to dnes moc užili, ochutnali jsme kouzelný lektvar, naučili se čarodějnickou písničku, několik zaklínadel a na zahradě se pořádně vyřádili!

Návštěva ZUŠ

Předškoláci navštívili ZUŠ Teplice v Kapelní ulici a seznámili se zde se 4 okruhy umění - dramatický, výtvarný, hudební a taneční.

Zájmová aktivita v MŠ

Pramínek- dětský pěvecký sbor dětí z MŠ v Teplicích

4. lekce plavání

Ve vodě je "prííííma"

Pokusy s vodou - oranžová třída

Zábavnou formou děti poznávaly sílu a kouzlo vody.

Projektový den - sluch

Tentokrát jsme si s dětmi vyzkoušely několik způsobů, jak můžeme využít náš další smysl - sluch. Zaměřily jsme se na přírodu a společně oslavily Den Země.

3. lekce plavání

Polámal se mraveneček

Ve žluté třídě si tento týden povídáme o hmyzu, přednostně o mravencích, náramně si to užíváme.

Plavání 2. lekce

Barevný aprílový den

Tak tentokrát byla vážně legrace, předškoláci zabodovali přednesem vtipů a pobavili jsme se i jejich psanými podobami ostatních dětí, děkujeme rodičům za spolupráci!

Předškoláci - prostorová orientace

.. "Dobrý den, já bych prosila to, co je na 2. poličce odspodu, třetí zleva, mezi chlebem a pomerančem.." Chcete si to u nás zkusit i vy? :-D, naši předškoláci si vedli skvěle!

Hrajeme si se šnekem..

Využili jsme robotické pomůcky - šneka a užili si spoustu zábavy!

Divadlo Krabice

Tentokrát nám naše oblíbené Divadlo Krabice nabídlo novou vodnickou pohádku a mooc se nám líbila! Děkujeme!

Záhonek naší krásné zahrádky, zahrada

1. lekce plavání

Děti začaly s kurzem plavání, 1. lekce je nezaskočila a užily si to plnými doušky!

Králíček ve školce

Natálka si do oranžové třídy přinesla živého králíčka, protože si děti povídaly o domácích zvířatech. Děkujeme!

Dubnoví oslavenci

Velikonoce v oranžové třídě

Ještě několik fotek z bruslení..

Krásné Velikonoce ...

... děti si tvořeníčka se zvyky Velikonoc dostatečně užily

Ve školce je príííma

Rádi pracujeme ve skupinách, radíme si, pomáháme si, spolupracujeme ... využíváme didaktické pomůcky a ITC techniku, abychom se něco nového dozvěděli, naučili.

Barevný den ve školce- zelený

Děti první jarní den oslavily sázením osení a jarních kytiček. Procvičovaly pracovitost (schopnost dělat po nějakou dobu činnost, která přináší užitek mně i ostatním)... a pěkně nám to šlo od ruky :-).

Březen- měsíc knihy a pohádek

Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi. Kolik je v nich tajemství!... děkujeme za doplnění naší "knihobudky"... a pěkné večerní čtení :-).

Poslední bruslení dětí

Mámo, táto... pojďte s námi na led

Čtecí babička

Děti si přinesly do školky knížky do "knihobudky", které si jejich kamarádi mohly a můžou půjčit domů.

Návštěva ZŠ Na Stínadlech

Naši budoucí prvňáčci se sešli v 1. třídě s kamarády ze školky a zjistili, co je příští rok čeká.

Divadlo s písničkami

Narozeninové a svátkové dny ve školce

Oslavencům krásnou oslavu s kamarády... si užíváme :-)

Projektový den - hmat

Tentokrát se děti blíže seznámily se smyslem HMAT. Vyzkoušely si lehké i nelehké disciplíny, ale vše s radostí a zapálením.

Procházka Zámeckou zahradou

Na procházce jsem měli štěstí a potkali spoustu zvířecích kamarádů.

Návštěva v nemocnici

Předškoláci navštívili nemocnici, kde se seznámili s prostředím, přístroji a postupy našich lékařů.

Bruslení 6.a 7. lekce

Kouzelník Pepa v naší školce

Kamarád, který chodil do naší školky, přišel dětem ukázat, co vše se naučil ze světa kozel.

Vycházka za povoláním - žlutá třída

Děti se šly podívat na vlakové nádraží v Teplicích.

Karneval ve školce

Tentokrát přišly děti oblečené za libovolné povolání a společně si zasoutěžily při zábavných hrách.

4. a 5. lekce bruslení

Dvojnásobná oslava dvojčátek

3. lekce bruslení

Bílý den

Děti přišly v bílém sněhuláckém oblečení a poznaly bílou barvu ze všech stran.

Narozeninový den

Všechno nejlepší!

Naše letošní zimní podívaná

Každý den přisypáváme do krmítka a každý den se ptáčci vrací.

Bruslení 1. a 2. lekce

Naše děti se hravou formou seznamují s bruslením na zimním stadionu a překonávají své možnosti..

Vánoční setkání s rodiči - 2

Přidáváme dalších pár fotografií z vánoční povedené akce od tatínka Emičky....děkujeme.

Ptáčci v zimě

Děti ptáčkům vytvořily lojové kouličky a pověsily je na školní zahradě. Vnímáme co si druhý přeje či potřebuje, trénujeme ohleduplnost a chtít pomoci).

Projektový den ve škole "Enviromentální výchova a duhohrátky"

Naši předškoláci si užili projektový den, vyzkoušeli nové hry a pomůcky. Cvičili, tvořili a objevovali.

My tři králové jdeme k vám ....

Děti se seznámily s tradicí Tři králové

Radostný čas vánoční Vám všem

Třpytivý den - Vánoce ve školce

V krásném třpytivém oblečení a doplňcích si děti užily vánoční atmosféru u našeho stromečku.

Vánoční Pramínek

Vánoční setkání s rodiči

Společně s dětmi a rodiči jsme prožili příjemný podvečer v předvánoční atmosféře. Děkujeme za spolupráci!

Prosincoví oslavenci

Ve školce je prííííma

Užíváme si hry s kamarády, rozvíjíme jemnou motoriku ruky, vyprávíme si o svém portfoliu s kamarády, jsme spolu ve školce rádi.

Další krásné narozeniny jsme oslavili ve školce

Peče celá školka

Pro rodiče jsme s dětmi upekli dobrotu na vánoční vystoupení.

Hrátky na sněhu

Na školní zahradě si konečně užíváme sněhu!

Andělské zvonění, čertovské rojení

S dětmi jsme si užily andělské a čertovské hrátky!

Mikulášská nadílka

Divadlo Krabice nás opět navštívilo s mikulášskou nadílkou a děti se bavily beze strachu z čertovského rojení.

Předvánoční zpívání

Naše děti zazpívaly se sborem Pramínek

Vitamínový den

Děti donesly do školky spoustu druhů ovoce a společnými silami jsme si upekli pečený čaj. Byla to lahoda.

Sférické kino

Tentokrát děti shlédly promítání o ročních dobách.

Listopadové oslavenkyně

Jóga pro děti

Jógové začátky dětí ... užíváme si :-)

Žížalí návštěva

Dlabání dýní v senior klubu Kanape

Naši předškoláci si užili dopoledne se seniory, společně vydlabali dýně, které nám teď zdobí naši školku. Děkujeme!

Krásný narozeninový den

1. Projektový den - CHUŤ A ČICH

Děti měly možnost využít svých smyslů zábavnou nenásilnou formou - ochutnávaly se zavázanýma očima, určovaly sladké x kyselé, poznávaly nové vůně a to vše s radostí a zájmem.

Zeleninový den v Oranžové třídě

Den s barvičkou, tentokrát povidlová

Děti přivítaly ve školce naší "čtecí babičku", která nám přečetla pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka míchali povidla. Strávila s dětmi příjemný čas, kde děti procvičovaly chuť, připravovaly si sladkou svačinu a užily si společně "fialovo-modrý den".

Říjnoví oslavenci

Jak to chodí u ježků?

Vyhledávání v tabletu, získávání nových informací pomocí ITC techniky, rozvíjet poznání nás vždycky baví.

Portfolio dítěte v předškolním vzdělávání

Děti si zakládají nový školní rok, uspořádávají si své shromážděné obrázky. Každé dítě má radost z vykonané práce a komunikace s učitelkou o své "knize".

Poznáváme kamarády

Naše první dny ve školce - poznáváme nové kamarády a hračky, hrajeme si spolu.

Studentky z AGC u nás ve školce

Studentky - obor předškolní pedagogika, si připravily 10 stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly a procvičovaly své znalosti a dovednosti. Děkujeme.

Návštěva pejska u nás ve školce

Pejsek Karel nám předvedl všechno co umí! Děti se moc dobře bavily.

Červený den - kamarádský

V záři ve školce poznáváme nové kamarády. Spolu s rodiči děti nakreslily svého kamaráda a ve školce si obrázek prohlédly, povyprávěly, popsaly. Společně jsme si ozdobily dort k narozeninám.

Naši první oslavenci

Hodně štěstí, zdraví.. krásné narozeniny

Divadlo ve školce

Lenčiny zpívánky - Podzimní svačinka - o neposedné koze

~ Projekty ~

Vybavení škol digitálními učebními pomůckami 2022

(projekt 2509/VS_DIGIPOMUCKY/2022, poskytovatel MŠMT- NPO)


Zobrazit (soubor PDF)
„Radostné poznávání hrou“

(registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005323, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský)


Zobrazit (soubor PDF)
Zobrazit (soubor PDF)
Školní projekt „MEZI NÁMI (MEZIGENERAČNĚ)“
školní rok 2021/2022

Naše mateřská škola se tento rok 2021/2022 zapojila do programu „PŘEČTI“.

V tomto programu máme svojí pohádkovou čtecí babičku, která bude pravidelně docházet a číst dětem pohádku, příběh při odpočívání.

Babičce je naše školka blízká srdcem, což velmi potěší.

Projekt "Kolegiální podpora v síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)
„Všestranné učení hrou pro předškoláky“

(registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019882), podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III.


Zobrazit (soubor PDF)
Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com