Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

Upozornění

Informace -režim návratu ze zahraničí

Vážení rodiče, podáváme informaci. Bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7.2021. Toto opatření upravuje také pravidla a režim návratu ze zahraničí v případě i dětí do 6 let věku. (Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách). Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
M. Gorkého 1265, 434 01 Most
e-mail: tyser@seznam.cz
IČO: 68288620

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Přerušení dodávky vody dne 22. 7.2021 (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

Vážení rodiče, vzhledem k dalšímu oznámení přerušení dodávky vody dne 22. 7..2021 (ČT) bude tento den provoz mateřské školy omezen od 6.00- 12.45 hodin. Nahlaste nám, zda Vaše dítě se tento den do mateřské školy dostaví. Děkujeme za spolupráci a pochopení. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

Změna názvu organizace

Na základě usnesení Zastupitelstva města Teplice (č. Usnesení ZM č. 032/21) nabývá účinnosti dne 1. 7.2021 změna názvu organizace, která zní: Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

Přerušení dodávky vody dne 8. 7.2021 (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

Vážení rodiče, vzhledem k oznámení přerušení dodávky vody dne 8. 7.2021 bude tento den provoz mateřské školy omezen, pro děti, které si rodiče nemohou nechat doma. Děkujeme za pochopení. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

Prázdninový provoz 2020/2021

Od 1.7. - 30. 7.2021 bude v mateřské škole prázdninový provoz. V této době zajišťujeme volná místa pro děti, které mají uzavřenou MŠ. Provoz školy od 6.00 - 16.00 hodin. Otevřeno máme pouze pro nahlášené děti. Úplata za prázdninový provoz: červenec 503,- Kč a srpen 0,- Kč. Děkujeme za spolupráci během roku a přejeme Vám příjemné prázdniny a dovolenou. Bc. Machová Lenka a kolektiv MŠ.

Výlet vláčkem, aneb barevný den duhový

V pátek 25. 6.2021 si děti užijí neobvyklou cestu vláčkem Humboldt (pořádá VISIT Teplice). Zastavíme se v botanické zahradě a okolí. Čeká nás zmrzlina. S sebou zabalte do batohu: pití, igelitový sáček, pláštěnku, papírové kapesníčky a čepici proti slunci. Děti oblékněte do pohodlného oblečení dle počasí. Více informaci na letáčku v mateřské škole. Těšíme se a děkujeme za spolupráci.

Pasování školáků

V úterý 29. 6.2021 se slavnostně rozloučíme s budoucími školáky. Začátek slavnosti je v 10.00 hodin na zahradě mateřské školy. Pro děti vystoupí Divadlo Krabice, součást pasování předškoláků. Rodiče předškoláků jsou vítáni.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola, Moskevské nám. 1994, Teplice, podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2021/2022 a to takto: měsíční výše úplaty činí 564,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (8. 6.2021)

Den dětí ve školce

V úterý 1. 6.2021 oslavíme ve školce Den dětí. Během dopoledne budou pro děti připraveny na školní zahradě stanoviště, kde si děti procvičí běh, skok z místa, hod do dálky oštěpem, kopaná. Téma: Vzhůru za olympiádou. Nebude chybět sladkost na konec.

Stanovené provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení s účinností od 10. 5.2021 do odvolání

*Vstup do MŠ je umožněn pouze osobám s předepsanými ochrannými prostředky dýchacích cest, kterými jsou respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2/KN 95 (dospělé osoby). Vstup do MŠ pouze 4 osobám (platí pro doprovázející osobu dítěte). *Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude vstup do školy umožněn.* Paní učitelka převezme od zákonného zástupce pouze dítě, které nejeví známky infekčního onemocnění. *Každé dítě bude mít ve své přihrádce chirurgickou roušku (děti 2-15 let) v igelitovém sáčku. Děkujeme za spolupráci a svědomitý přístup k Vašim dětem.

Letní prázdniny 2021- přerušení provozu MŠ

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude přerušen od 2. 8. do 31. 8.2021 (Usnesení RM č. 0071/21). Vyvěšeno dne 26. 4.2021, Bc. Machová Lenka, ředitelka školy.

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet PO na rok 2021
(RM č. 0808/20, vyvěšeno dne 21. 12.2020)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2021-2023
(RM č. 0808/20, vyvěšeno dne 21. 12.2020)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Projekt "Kolegiální podporav síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

~ Projekty ~

Projekt „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
školní rok 2019/2020/2021

Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT.

Cílem je zapojit děti do pohybových aktivit a brát pohyb jako samozřejmou součást života. Vzbudit zájem dětí, procvičovat a zdokonalovat přirozené pohybové schopnosti, základy cvičení s nářadím a s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která budou děti provázet v rámci jednotlivých činností. Dopřejeme si radost při společných strávených chvílích.

Školní projekt „KNIHOBUDKA“
školní rok 2019/2020

Tento školní rok nám ve školce přibyla „KNIHOBUDKA“ v šatně dětí. Děti mají možnost si všechny knihy z „knihobudky“ půjčit, prohlédnout, odnést si domů a spolu s rodiči přečíst. Cílem „knihobudky“ je podporovat zájem našich dětí o knihy, časopisy, podporovat dětskou zvídavost a užít si chvilku s rodiči.

„Večer společné čtení, lepšího nic není.“

Budeme rádi, když Vám „knihobudka“ přinese potěšení. Součástí projektu je i čtení pohádky pro děti při odpočívání. Máme pohádkovou čtecí babičku, dědečka, maminku i tatínka. Děti jsou vždy nadšené z nové pohádky.

Holááá, škola volááá

Milí školáci a milé školačky, přejeme Vám "pozitivní náboj do života (nadšení) a chuť dělat různé věci se zapálením v srdci". Vaše školka Kamínek.

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

Pasování předškoláků

Naši milí předškoláci zažívají několik posledních dnů ve školce, dnes byli pasováni na školáky a čeká je dlouhá cesta plná nových výzev! Hodně štěstí, budete nám chybět!!

Barevný den duhový- výlet do botanické zahrady

Naší oblíbenou mašinkou jsme si vyjeli do teplické botanické zahrady, cestou se zastavili v Pohádkovém lese a dali si dokonce zmrzlinu. Počasí nám přálo a my si to báječně užili!

A je tu lééto!!!

Užíváme si na naší zahrádce s naší chobotnicí :-)

Františkovy 4. narozeniny

Děkujeme za krásný dort, všichni si moc pochutnali!

Vzhůru za olympiádou!!

Tentokrát jsme si užili olympiádu zase trošku jinak, začali jsme samotnou historií a vše zakončili splněním čtyř disciplín po vzoru našich nejznámějších sportovců. Samozřejmě nemohly chybět zasloužené medaile a poslech státní hymny. Moc nás to všechny bavilo!

Růžový den s maminkami

Na tento den jsme se celý týden připravovali, děti tvořily a učily se básničku pro svou maminku a společně Den matek oslavili na naší zahrádce.

Čarodějnice v naší školce

Celý týden se děti měly možnost zapojit do čarodějnických činností a v pátek jsme vše zakončili čarodějnickým rojením. Krásně jsme si to užili!

Zelený den

V průběhu týdne jsme se společně zapojili také do ochrany naší Země, přinesli jsme si spoustu nových květin do našeho záhonku a bylinek, které jsme si sami zasadili. Teď se o ně budeme pravidelně starat a těšíme se, jak nám budou dělat radost.

Máme rádi zvířata

V dubnu děti čeká poznávání rozmanitých druhů živých tvorů v jejich prostředí (domácí zvířata, život u rybníka). Předškoláci se učí rozhodovat o svých činnostech, udržet pozornost, soustředit se a získávat sebedůvěru před vstupem do školy.

Kreslíme si sluníčka

Až půjdete děti na procházku s rodiči, zastavte se u naší školičky. Samá žlutá sluníčka se tu na nás usmívají. Udělaly jste nám i kamarádům velikou radost. A čekáme na další a další...

Distanční vzdělávání předškoláků- pokusy

*Zvídavost, touha objevovat. * Pracovitost, dělat po nějakou dobu činnost (sázení, zalévání), která přináší užitek mně i ostatním.

Milé pozdravy od dětí

Máme ohromnou radost z vašich pozdravů do školky i pozdravů pro kamarády. K pozdravům se přidáváme a přejeme všem krásné a veselé Velikonoce.

Distanční vzdělávání - Žlutý den "týden"

Milé děti a rodiče, máme tu jaro a další barevný den naší školky, tentokrát ŽLUTÝ!! Proběhne v úterý 30. 3. 2021 (celý týden). Básnička : ŽLUTÁ Žlutý měsíc v noci září na nebi i na polštáři. Na louce je žluté kvítí, sluníčko, když krásně svítí. Připravily jsme si pro vás několik úkolů a hádanek, kterými si tento den zpříjemníte, i když bez vašich kamarádů. Protože žlutá barva je barva sluníčka, pokuste se vyrobit z čehokoliv nějaké krásné sluníčko, přineste ho k naší školce a na zábradlí ho připevněte (třeba provázkem). Nezapomeňte ho podepsat, abychom my i vaši kamarádi poznali, kdo s námi Žlutý den oslavil. Školka tak bude krásně vyzdobená a připravená vás opět brzy přivítat. Oblečte si na sebe cokoliv žlutého, se svým výtvorem se před školkou vyfoťte a pošlete nám foto. Dalším úkolem je zkrášlit chodník před MŠ vašimi kresbami. Můžete nakreslit křídami sluníčka, jarní obrázky, nebo velikonoční motivy. Fantazie je na vás. K tomu vám posíláme krátkou básničku, se kterou se vám bude lépe kreslit například to sluníčko - v příloze. Trochu protažení: zacvičte si Pozdrav slunci. Ten, kdo chodil na jógu to určitě zná, pro ostatní vkládáme obrázky.. A na závěr jedna veselá hádanka: která paní učitelka se skrývá za sluníčkem? :-D Doufáme, že si tento den báječně užijete a ve školce si o něm popovídáme. Přejeme vám krásné Velikonoce a hodně zdraví. Všechny paní učitelky.

Pozdrav ze školičky, pozdravy od dětí

Tak už můžete děti hádat, které pohádkové postavy jsou nakreslené na obrázku? Obrázek (kocour v botách, drak) z procházky do pohádkového lesa v Janáčkových sadech v Teplicích. Moc nás ve školce potěšily a jsme rády, že jste si procházku užili.

Distanční vzdělávání předškoláků

Galerie ctností: * Hrdost, když se mi to podaří. *Samostatnost, dokáži to sám. * Pracovitost, činnost, která mi přináší užitek. * Tvořivost, radost tvořit nové věci. * Nadšení, pozitivní náboj do života. * Zvídavost, touha objevovat. * Trpělivost, přijmout, že něco trvá déle. * Sebekázeň, má vnitřní disciplína.

Karneval + Bílý den

Tento den jsme si ve školce moc užili, nechyběl tanec, soutěže, promenáda masek, vyhlášení vítězů a vše bylo zakončeno sladkou tečkou - nanukem.

Projektový den - Padá vločka z nebe

Děti zábavnou formou zkoumaly vznik sněhové vločky, cvičily svou paměť, postřeh a hlavně si užily sněhové nadílky na naší zahradě.

Modrý den

Další den s barvičkou - děti přišly v modrém, celý den věnovaly této barvě.

Hrátky na sněhu

Konečně jsme se dočkali a můžeme se i v zimě pořádně vyřádit na naší zahradě!!

Daleko na severu...

S dětmi jsme se vydali až do Grónska a mooc jsme si to užili!!

Adventní čas ve školce

Vánoční přáníčka s pozdravem pro seniory do stacionáře vytvořili naši předškoláci na předškolní výchově, určitě se budou líbit. Ale matematické představy si také procvičili, tentokrát s knoflíky.

PF 2021

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku zdraví, štěstí a záplavu neutuchající naděje..., ředitelka Bc. Machová Lenka a celý kolektiv mateřské školy.

Advent

S dětmi jsme si povídali o adventním období, přečetli jsme si spoustu zajímavostí o vánočních tradicích a zvycích, některé jsme si i vyzkoušeli. Díky Stříbrnému dni jsme si na naší zahradě ozdobili stromeček nádhernými stříbrnými ozdobami, které děti s rodiči vyrobili.

Stříbrný den - Vánoce ve školce

Všichni jsme se neskutečně těšili na dárečky, a nakonec jsme se dočkali.. Vánoce v naší školce byly přesně takové, jaké mají být. Děkujeme, Ježíšku!!!

Z čeho máme radost?

Přikládáme krásná slova z organizace Senior Teplice, která nás velice potěšila. Naši předškoláci seniorům opět udělali radost a učí se do života, "co moje štědrost přinese ostatním".

Čert a Mikuláš u nás na návštěvě

Na tradiční mikulášskou nadílku jsme si letos počkali o 2 dny déle, ale i tak jsme si to na školní zahradě parádně užili! Ale ještě než nás čert s Mikulášem navštívili, tvořili jsme, řádili a namáhali naše hlavičky i uvnitř naší školky. Náramně se nám vše povedlo!

Podzimní skřítek- první projektový den ve školce

Děti spolu s rodiči vytvořili spoustu podzimních skřítků (Podzimníčka, Lesníčka, Podzimku, Skříťulku...), což nás všechny ve školce velice potěšilo. Skřítci nás prováděli celým hnědým dnem ve školce. Byl plný úkolů pro děti na téma podzimní příroda.

Co nám škodí a co prospívá

Poznáváme lidské tělo a společná práce nás baví.

Distanční výuka v mateřské škole

Máme velikou radost, i když se nemůžeme všichni sejít ve školce, máme i doma šikovné děti.

Co nám škodí a co prospívá

Pojďme si hrát (dechové cvičení, bublinková koupel ) a obrázkem poděkovat všem maminkám a tatínkům ve zdravotnictví.

Barevný podzim na školní zahradě

Tolik radosti z poznaného a zvládnutého (hrabání listí).

Barevný a pestrý podzim

Podzimní tvoření dětí s přírodninami.

Prostírání

Aby nám svačinka ve školce lépe chutnala.

Druhý den s barvičkou- oranžový den

Společně jsme si vydlabali dýni, učili se s lístky a užili si to s oranžovou barvou.

Divadlo O Jasněnce

Děti malují seniorům k svátku

Naše školka se zapojila do celorepublikového projektu MPSV "Děti malují seniorům k svátku" (1. 10.2020). Čekáme s netrpělivostí, jakou jsme udělali radost s přáníčky a s pozdravem pro všechny v organizaci.

První den s barvičkou - červená

Září je ve školce měsícem přátelství a kamarádství. Červený dárek pro kamaráda děti moc potěšil.

Ochutnávka jablíčka od Agátky

Děkujeme Agátce a jejím rodičům, že nám přinesli takovou dobrotu z vlastního sadu!

Divadlo v Pytli - 17. 9. 2020

I na naší zahradě se můžeme od srdce zasmát!

Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com