Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

Upozornění

Seznam přijatých dětí od 1. 9.2023 na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 22 přijat, 55 přijat, 50 přijat, 9 přijat, 49 přijat, 27 přijat, 53 přijat, 61 přijat, 43 přijat, 30 přijat, 5 přijat, 12 přijat, 2 přijat, 32 přijat, 3 přijat, 18 přijat. (vyvěšeno dne 25.5.2023 v 10.00 hodin). Bc. Machová Lenka, ředitelka školy

Zvláštní zápis 2. k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Oznámení o konání zvláštního zápisu II. (Lex Ukrajina školství) dne 7. června 2023 v době od 8.00 do 11.30 hodin v ředitelně školy. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (vyvěšeno 13. 4.2023) ke stažení

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
M. Gorkého 1265, 434 01 Most
e-mail: tyser@seznam.cz
IČO: 68288620

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana
Asistent pedagoga, školní asistent:
Sciranková Leona

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace podle ustanoveni § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení s § 6 ods. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024 a to takto: měsíční výše úplaty činí 596,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (vyvěšeno dne 1. 6.2023/usnesení RM č. 0299/23)

Teplický dopraváček 2023

Ve čtvrtek 8.6.2023 se 6 našich předškoláků zúčastní Teplického dopraváčku. Soutěž se uskuteční v Proseticích na dopravním hřišti, kde děti porovnají formou soutěže, své získané znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Podrobnější informace pro rodiče dostane 6 předškoláků (1 náhradník) od pí. učitelky Zemanové. Děkujeme za spolupráci.

Pasování školáků

V úterý 6. června 2023 se slavnostně rozloučíme s budoucími školáky. Začátek slavnosti v 10.00 hodin na zahradě mateřské školy. Pro děti vystoupí Dovadlo Krabice, jako součást pasování předškoláků. Rodiče, prarodiče předškoláků jsou vítáni :-).

Svátek ve školce- Den dětí

V pátek 2. června 2023 oslavíme ve školce Den dětí. Během dopoledne budou pro děti připraveny na školní zahradě hry a soutěže od studentek předškolní pedagogiky z AGS Teplice. Čeká nás i sladká odměna :-). Těšíme se.

Lví očko- projekt Lions Clubu Teplice

Screeningové vyšetření zraku dětí předškolního věku proběhne v mateřské škole dne 30. 5.2023 (ÚT) od 9.00 hodin. Měření se provádí zdarma přímo o nás v mateřské škole. Jestliže máte zájem, zapište své dítě ve svých třídách do seznamu. Děkujeme.

Blahopřejeme opět našim předškolákům

V oblastním kole Olympiády MŠ máme STŘÍBRO (2. místo) a ZLATO za štafetový běh. Pochvala patří také Leontýnce a Sebíkovi M. za bronzové medaile (jednotlivci). Velká gratulace všem :-).

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ v měsíci červenec 2023

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává MŠ Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace, oznamuje zákonným zástupcům, že v souladu s ustanovením § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla, že bude z organizačních důvodů přerušen provoz MŠ v době od 1. 7.2023- 31. 7.2023 (projednáno se zřizovatelem Usnesení RM č. 0103/23). Dne 6. 3.2023, Bc. Machová Lenka, ředitelka školy.

~ Úřední deska ~

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
(vyvěšeno 8.12.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
(vyvěšeno 8.12.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

Úspěchy dětí

Olympiáda mateřských škol v roce 2023

Naši předškoláci se umístili ve školním kole olympiády na 3. místě. Postoupili jsme do okresního kola, kde jsme si vysoutěžili krásné 2. místo. Velká gratulace vše.

Výtvarná soutěž v roce 2022

Děti se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Vysoutěžily si krásná dvě 1. místa v okrese a 1. místo v kraji. Jsou to "šikulky".

Krásný narozeninový den

...mňam

Duhový Den Dětí s AGC

Jako již každý rok si pro naše děti připravily studentky z AGC krásná stanoviště s úkoly a ty si mohly užít zábavný Den dětí přímo na naší zahradě. Děkujeme!

Poslední plavání

Děti byly neskutečně šikovné a statečné, na poslední lekci si to zaslouženě užily!

Olympiáda okresní kolo Duchcov

Naše školka postoupila do dalšího kola Olympiády MŠ a umístila se na skvělém 2. místě!! Moc dětem gratulujeme!!

Odpoledne pro maminky

Ke Dni matek jsme pro maminky připravily, společně s dětmi, malé velké překvapení.

Návštěva Krušnohorského divadla Teplice

Děti se hezky oblékly a šly se podívat na krásné hudební zpracování Povídání o pejskovi a kočičce.

9. lekce plavání

Naše další oslavenkyně

Den otevřených dveří ve školce

U příležitosti zápisu do MŠ jsme dětem zpestřily den skákacím hradem.

Dřevěné stavbičky

Oblíbená kreativní hra dětí, procvičujeme geometrické tvary a naší trpělivost.

8. lekce plavání

Olympiáda mateřských škol

Naši předškoláci se zúčastnili Olympiády MŠ, pořádané DDM. Vystoupali na "BEDNU", získali nádherné 3. místo. Gratulujeme!!! Pohár ke shlédnutí v ředitelně.

Fingertrain sada

Předškoláci na předškolní výchově testují didaktickou pomůcku... procvičují matematické představy, grafomotoriku a vlastní úsudek.

Plavání 6., 7. lekce

Užíváme si vodní hrádky.

Čarodějnické rojení ve školce

Čarodějnický den ve školce, plný pestré zábavy, čar a kouzel ... o legraci nebyla nouze

Oslava narozenin

...krásné narozeniny

Máme rádi zvířata-projektový den

Děti navštívily Biopark na Gymnáziu Teplice, měly možnost poznat spoustu zvířecích kamarádů..

Máme rádi zvířata- projektové dny v MŠ

Děti si užily digitální pomůcky, kde si prohlubovaly své znalosti ze světa domácích zvířat. A měly možnost poznat domácí mazlíčky kamarádů ze školky. Děkujeme za spolupráci "rodičové", děti byly nadšené.

Plavání 5. lekce

Slepička Pepička

Divadelní představení, které zapojilo celou školku..

Rozloučení s kamarádkou

Krásný narozeninový den

Jaro, jaro...kouzlo s kytičkou

Pokusy, bádání nás baví. Rozevře se, nerozevře..?

Plavání 4. lekce

Ve vodě je príííma.

Návštěva knihovny

Předškoláci zavítali do teplické knihovny a seznámili se nejen s knihami, ale i znaky jara.

Ponožkový den

Děti projektovým dnem podpořily nejen děti s Downovým syndromem, ale užily si i spoustu zábavy s legračními ponožkami.

Zakončení her na ledu

Poslední lekci bruslení si děti mohly užit se svými rodiči a ukázat jim tak vše, co se naučily.

Plavání 3. lekce

Plavání našich předškoláků v Plavecké škole Duha.

Plavání 2. lekce

Plavání 1. lekce

Letos mají předškoláci opět možnost účastnit se, hravou formou, předplavecké průpravy.

Oslavenci našich tříd

Krásný den a hodně kamarádů, přejeme.

MDŽ

Děvčátka ze žluté třídy dostala od svého kamaráda květinku k MDŽ. Nezapomněl ani na paní učitelky.. děkujeme!

Boudo, budko..

Dramatizace pohádky dětí v oranžové třídě

Návštěva ZŠ Na Stínadlech

Předškoláci se podívali, jak to vypadá v 1. třídě a co je od září čeká.

Karneval - Kloboukový den

Děti si přinesly do školky kostýmy, ke kterým patří také klobouk, soutěžily, tančily, krásně si to užily..

Divadlo Krabice v MŠ

Každý je někdo a má své místo, zimní procházka s úkoly

Děti si hrály ve školce na svět dospělých a plnily s rodiči úkoly při procházce městem. Medaile si zaslouží, šikulové.

Barevný den- bílá

Co umí mráz? Přeměna kapky vody... bádáme.

Projektový týden

Po celý týden se děti bavily prozkoumáváním digitalizačních pomůcek a zdokonalovaly se v jejich užívání - Blue-Boty a nahrávací kolíčky. Diskotéka v šatně byla parádním završením!!

Únorová oslava narozenin

Bruslíme jak draci..!

Návštěva nemocnice

Předškoláci se v teplické nemocnici zúčastnili edukačního programu pro děti.

Ráno, raníčko ve školce

Než se všichni sejdeme ve školce. Ranní činnosti dětí.

Sférické kino

Bylo to krásné, dechberoucí!!

Umíme si vyrobit sníh

Stačí pěna na holení, bramborový škrob a třpytky a jdeme na to!

Slavíme narozeniny ve Žluté třídě

Všem kloučkům a slečně všechno nejlepší!

Začínáme bruslit

Naše děti se začínají seznamovat s ledovou plochou.

Tři králové v oranžové třídě

PF 2023

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce 2023. Kolektiv MŠ

Ježíšek

Pro děti byl celý den jedna velká vánoční nadílka, moc jsme si to užili.

Pramínek - vánoční zpívání

Sportovní dopoledne s FK Teplice

Děti využily prostor sportovní haly a mohly si vyzkoušet spoustu míčových her. Byl odhalen nejeden talent..

Mikuláš na návštěvě

Po krátkém mikulášském představení přišla na řadu i mikulášská nadílka.

Zdobení stromečku v Botanické zahradě Teplice

Děti vytvořily ve školce, ale také doma ozdoby z přírodních materiálů a přijely ozdobit stromeček v botanické zahradě. Zapojily jsme se do vánoční aktivity (soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček).

Barevný, pyžamkový, den (listopad)

Děti v pyžamkách si užily se čtecí babičkou parádní dopoledne, válely se, poslouchaly příběhy o adventním čase a relaxovaly u ukolébavky..

Gastroden na Hotelové škole

Děti, které navštěvují pěvecký sbor Pramínek, přišly zazpívat na Gastroden na Hotelové škole, ale nejen to..

Projektový den - Podzime, podzime, co o tobě víme

Díky robotickým beruškám BLUE- BOT si děti procvičovaly nejen předmatematické představy..

Dopoledne s králíčky

Do naší školky se přijeli představit zábavní a šikovní králíčci, posuďte sami..

Hodně štěstí a zdraví také kamarádům z Oranžové třídy!

Hodně štěstí, zdraví...

S oslavami se roztrhl "narozeninový pytel" :-)

Ve školce je príma :-)

Hrajeme si, pomáháme si a tvoříme spolu. Jsme kamarádi.

Narozeninové dny ve školce

Hodně štěstí, zdraví... všem oslavencům!

Oranžový den ve školce (říjen)

S dětmi jsme dlabali dýně, tvořili výzdobu školky a vším nás provázela pohádka O Budulínkovi a oranžové lišce

Výlet do obory ve Mstišově

Vyjeli jsme pryč z mlhy a přivezli zvířátkům dobroty. Moc jsme si to v oboře užili.

Digitalizace ve školce - robotické berušky

Učíme se stále něco nového a s novými robotickými beruškami nás to ohromně baví!

Ovocný týden v Oranžové třídě

Děti se nejen dozvídaly něco nového o ovoci, ale také jej ochutnávaly a uvařily si ovocný kompot. Byl moc dobrý!

Balónkové představení s Evičkou

Děti si užily zábavu při tvorbě balónkových zvířátek a každý si odnesl jedno domů.

Červený den ve školce (září)

Děti poznávaly červenou barvu ve všech možných podobách a společně si zahrály pohádku O veliké řepě.

Přípravy na Červený den ve školce

Děti se naučily pohádku O veliké řepě a společně si ji také zahrály.

Oslava Oranžové třídy

Krásné narozeniny!.

Letošní první návštěva naší čtecí babičky

Jsme zapojeni do projektu "Mezi námi (mezigeneračně)"- program "Přečti".

Divadlo v MŠ- Veselá kytara

Úžasné hudební představení nejen s kytarou, kde si děti mohly samy zahrát na některé hudební nástroje a zažít příjemnou atmosféru.

První oslavenec

Krásný narozeninový den!

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

~ Projekty ~

„Všestranné učení hrou pro předškoláky“

(registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019882), podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III.

Zobrazit (soubor PDF)
Zobrazit (soubor PDF)
Školní projekt „MEZI NÁMI (MEZIGENERAČNĚ)“
školní rok 2021/2022

Naše mateřská škola se tento rok 2021/2022 zapojila do programu „PŘEČTI“.

V tomto programu máme svojí pohádkovou čtecí babičku, která bude pravidelně docházet a číst dětem pohádku, příběh při odpočívání.

Babičce je naše školka blízká srdcem, což velmi potěší.

Projekt "Kolegiální podpora v síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)
Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com