Mateřská škola Kamínek

Moskevské náměstí 1994, Teplice
příspěvková organizace

~ Co nabízíme v mateřské škole dětem a rodičům? ~

Mateřská škola se nachází v klidné části Teplic. Je obklopena krásnou zahradou, která je z velké části zatravněná. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí a v létě stinné místo k pobytu dětí. Zahradu využíváme pro rekreační, sportovní činnosti a malé dopravní hřiště pro odrážedla. Vybavena je herními prvky. Nově je na školní zahradě pro děti k dispozici multifunkční herní plocha „vodní svět“, kterou využíváme jako zábavný prostředek pro výuku a hru dětí k celoročnímu využití. V letním období venkovní plochu využíváme jako bezpečné mlhoviště k osvěžení dětí v horkých dnech.

K pobytu venku patří procházky parkem (Zámecká zahrada) a nedaleký lesopark, který umožňuje využití přírodního terénu pro děti, místo pro učení, poznávání a sportování. Navštěvujeme lázeňské části města, Krušnohorské divadlo, dům kultury i muzeum, obvykle s programem pro děti.

V blízkosti naší mateřské školy je sportovní areál, kde sportujeme v létě (olympiáda dětí) i v zimě (výuka bruslení).

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Mateřská škola je spíše rodinného charakteru. Děti se v mateřské škole učí sociálnímu cítění, toleranci a pomáhat druhým kamarádům.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou útulné a prakticky řešené dle potřeby a požadavku dětí. Třídy jsou uspořádány do center (koutků) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou v koutcích obvykle umístěny, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat.

Za klad naší školy považujeme v podkroví samostatnou ložnici dětí, která slouží k odpočinku a relaxaci.

Součástí školy je školní kuchyně v suterénu budovy, ve které se připravuje denně pestrá a čerstvá strava pro děti.

Na co se děti v mateřské škole mohou těšit?

~ Pro rodiče ~

Informace
Provoz školky
Vzdělávací program
Zájmové aktivity
Platby
Jídelníček
Zápis do MŠ
Školní řád

Náš personál, který se stará o Vaše ratolesti

Ředitelka mateřské školy
Bc. Machová Lenka
+420 736 472 810

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
M. Gorkého 1265, 434 01 Most
e-mail: tyser@seznam.cz
IČO: 68288620

Učitelky - Žlutá třída
Bc. Machová Lenka
Bc. Zemanová Kateřina
Sárköziová Zdeňka

Učitelky - Oranžová třída
Rychtaříková Nikola
Uličná Ivana
Asistent pedagoga, školní asistent:
Sciranková Leona

Školnice
Kovářová Stanislava

Vedoucí školní jídelny
Škrabalová Petra

Hlavní kuchařka
Mokošová Jaroslava

Kontakt

Moskevské nám. 1994
415 01 Teplice

+420 417 539 193
ms-moskevska@volny.cz

IČO 65 63 96 93
Účet 12331501/0100
Prosíme rodiče, aby při omlouvání dětí volali na pevnou linku: +420 417 539 193

~ Nástěnka ~

Začínáme- Jóga pro děti

Ve čtvrtek 6. října 2022 od 15.00-15.45 hodin začíná jóga pro přihlášené děti. Kroužek seznamuje děti s jógou formou zábavných her, průpravných cvičení, ásan, poučných příběhů a relaxací.

Program pro děti- Balónková Evička

Dne 4. října 2022 dopoledne proběhne ve školce vystoupení se zábavným programem plným balónkových zvířátek. Hravou formou se děti zapojují do programu. Těšíme se.

Začínáme- Pramínek

Pěvecký sbor dětí mateřských škol probíhá každou středu v Domě kultury Teplice (dopoledne) pro přihlášené děti. Rodiče, požádáme Vás v tento den o oblečení do města + 10,- kč na oplatku. Děkujeme.

Začínáme- Povídálek

Kurz logopedické prevence pro předškoláky bude zahájen v říjnu 2022 (středa lichá: Oranžová třída, středa sudá: Žlutá třída) od 13.00-14.00 hodin pro přihlášené děti. Kurz rozvíjí komunikaci a správnou výslovnost dítěte. Navazuje na spolupráci s rodiči. Dítě musí být vyšetřeno klinickým logopedem a stanovena diagnóza.

Den s barvičkou- červená

Dne 27.9.2022 (ÚT) proběhne ve školce Červený den. Tento den přijdeme do školky v červeném oblečení nebo s doplňkem. Seznámíme se s pohádkou "Červená řepa" a s "kamarády", kteří si v pohádce pomáhají. Rodiče, požádáme Vás o spolupráci: *Malé děti mají za úkol nakreslit obrázek k této pohádce. * Předškoláci mají za úkol zpracovat předškolní list, dokreslit na obrázku řepu a okolí, vystřihnout, nalepit jak jdou "kamarádi" správně za sebou. Obrázky můžete nosit do úterý. Děkujeme za spolupráci.

Nabídka zájmové činnosti pro děti

Vážení rodiče, ve vstupní hale školy (na nástěnce) najdete informace a nabídku zájmové činnosti pro děti na tento školní rok. Na konkrétní zájmové činnosti se zapište u p. učitelek ve své třídě. Děkujeme.

Program pro děti - M. Krulich (Živá hudba)

Ve čtvrtek 15. září 2022 dopoledne, je pro děti připraven zábavně vzdělávací program "Veselá kytara". Děti se seznámí s hudebním nástrojem kytarou a strunnými nástroji. Cílem programu je zaujmout, pobavit, něco se naučit a zahrát si na rytmický nástroj. Těšíme se.

Schůzka rodičů

Datum konání: 13. 9.2022 (ÚT) od 16.00 hodin pro nově přijaté děti, od 16.30 hodin informace k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní schůzku (16.00 hodin), kde budou veškeré informace k provozu školky, k adaptaci dětí na školku a individuální rozhovor na třídách. Od 16.30 hodin pro rodiče "předškoláků", informace a dotazy k povinnému předškolnímu vzdělávání. Schůzka je pouze pro rodiče. Děkujeme za pochopení.

Začátek školního roku 2022/2023

Vážení rodiče a milé děti, prázdniny končí a je tu nový školní rok, který začíná ve čtvrtek 1. září 2022 (6.00-16.30 hodin). Zařazení dětí do tříd (Oranžová, Žlutá) najdete ve vstupní hale školy na seznamech s obrázky. Požádáme Vás o příchod do 8.00 hodin do mateřské školy, kde Vám s prvním dnem pomůžou a vše zodpoví paní učitelky. Vezměte si s sebou "kamaráda" (plyšáka) a ujistěte své dítě, že mu "dnes" věříte a že to určitě zvládne. Dovoluji si připomenou povinnost ohledně nástupu dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Docházka je povinná denně od 8.00-12.00 hodin. Těšíme se na společné zážitky a na spokojené tvářičky všech dětí. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy a kolektiv MŠ.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2002 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2022/2023 a to takto: měsíční výše úplaty činí 565,- Kč. Bc. Machová Lenka, ředitelka školy (7. 6.2022)

~ Úřední deska ~

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023
(vyvěšeno 30.9.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
(vyvěšeno 30.9.2022)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022
( RM č. 0798/21, vyvěšeno 27.12.2021)
Zobrazit (soubor PDF)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
2022-2024 (RM č. 0798/21, vyvěšeno 27.12.2021)
Zobrazit (soubor PDF)
Povinně zveřejňované informace (Vyhláška č. 442/2006)
Zobrazit (soubor PDF)
Informační memorandum (25.5.2018)
Zobrazit (soubor PDF)
Prohlášení o přístupnosti dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019
Zobrazit (soubor PDF)

~ Projekty ~

„Všestranné učení hrou pro předškoláky“

(registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019882), podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony III.

Zobrazit (soubor PDF)
Zobrazit (soubor PDF)
Školní projekt „MEZI NÁMI (MEZIGENERAČNĚ)“
školní rok 2021/2022

Naše mateřská škola se tento rok 2021/2022 zapojila do programu „PŘEČTI“.

V tomto programu máme svojí pohádkovou čtecí babičku, která bude pravidelně docházet a číst dětem pohádku, příběh při odpočívání.

Babičce je naše školka blízká srdcem, což velmi potěší.

Projekt "Kolegiální podpora v síti mrkvička"
Zobrazit (soubor PDF)

Přípravy na Červený den ve školce

Děti se naučily pohádku O veliké řepě a společně si ji také zahrály.

Oslava Oranžové třídy

Krásné narozeniny!.

Letošní první návštěva naší čtecí babičky

Jsme zapojeni do projektu "Mezi námi (mezigeneračně)"- program "Přečti".

Divadlo v MŠ- Veselá kytara

Úžasné hudební představení nejen s kytarou, kde si děti mohly samy zahrát na některé hudební nástroje a zažít příjemnou atmosféru.

První oslavenec

Krásný narozeninový den!

Naše školka

Motto naší školky: "Kdo jsou kamarádi? Lidé co se mají rádi a pomohou si bez řečí. Je to krásná vlastnost člověčí". ( M. Černík)

Copyright © 2019 Mateřšská škola Moskevské nám. 1994, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Kids vector created by freepik - www.freepik.com | Tree vector created by freepik - www.freepik.com